Quốc tịch
Nơi cấp CMND
Hình dung lượng tối đa là 300KB;
Các định dạng hình cho phép: .jpg, .jpeg, .png, .bmp


Upload
 
  Phường/Xã/Thị trấn
 
  Phường/Xã/Thị trấn
 
 
Tiếng Trung Tiếng Pháp

 
Nội dung Thời gian cấp Nơi cấp
Học phần Thời gian cấp Nơi cấp
 

File dung lượng tối đa là 5MB;
Định dạng file cho phép: .pdf
Bản sao các văn bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ Bảng điểm tốt nghiệp đại học và thạc sĩ Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có) Chứng chỉ/Văn bằng tiếng Anh (nếu có) Giấy xác nhận là giáo viên (để xét cấp học bổng) (nếu có)
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload

Hồ sơ gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
3. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học;
4. 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
5. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
6. 01 bản photo chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
7. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (theo yêu cầu chuyên ngành dự tuyển);
8. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
9. 02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng);
10. 01 bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ;
11. 01 thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
12. 01 thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế).
1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
3. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có);
4. 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
5. 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
6. Bản cam kết;
7. Bản sao công bố khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
8. 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);
9. 01 bài luận dự định nghiên cứu (photo 6 bản);
10. 03 bộ bản sao bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo;
11. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
12. 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).

Đăng ký