Quốc tịch
Nơi cấp CMND/CCCD
Hình dung lượng tối đa là 300KB;
Các định dạng hình cho phép: .jpg, .jpeg, .png, .bmp


Upload
 
  Phường/Xã/Thị trấn
 
  Phường/Xã/Thị trấn
 
 

 
Nội dung Thời gian cấp Nơi cấp
Học phần Thời gian cấp Nơi cấp
Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí DOI
 

File dung lượng tối đa là 5MB;
Định dạng file cho phép: .pdf
Bản sao các văn bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ Bảng điểm tốt nghiệp đại học và thạc sĩ Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có) Chứng chỉ/Văn bằng ngoại ngữ Giấy xác nhận là giáo viên (để xét cấp học bổng) (nếu có)
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload
 

CMND/CCCD Các công bố khoa học
Upload
Upload

Hồ sơ gồm có:
(1). 01 Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Trường);
(2). 01 Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường);
(3). 01 Bản sao văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đương);
(4). 01 Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
(5). 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương);
(6). 01 Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;
(7). 01 Giấy xác nhận chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ theo mục 2.4.2 (nếu có);
(8). 03 Bản bài luận về dự định nghiên cứu tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
(9). 01 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện hoặc trung tâm y tế còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(10). 01 Giấy xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của ngành đăng ký dự tuyển;
(11). 01 Bản sao các công trình khoa học đã công bố (đối với thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu);
(12). 01 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có);
(13). 01 Bản sao có chứng thực chứng nhận các thành tích về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học (nếu có);
(14). Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên được xác nhận của cấp có thẩm quyền (nếu có);

Ghi chú: Thí sinh cần mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Văn bằng của thí sinh người nước ngoài phải bổ sung được hợp thức hóa lãnh sự hoặc được Trường gửi bằng văn bản đề nghị đại học cấp văn bằng của thí sinh nước ngoài thực hiện hậu kiểm/kiểm tra. Nhà trường không hoàn trả hồ sơ sau khi nộp.
(1). 01 Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Trường);
(2). 02 Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường);
(3). 01 Bản sao văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên);
(4). 01 Bản sao văn bằng thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên) đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên);
(5). 01 Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
(6). 01 Bản sao bảng điểm đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên);
(7). 01 Bản sao bảng điểm thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên) đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên);
(8). 01 Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;
(9). 01 Giấy xác nhận chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ theo mục 3.2 (nếu có);
(10). 06 Bản dự định đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (theo mẫu của Trường);
(11). 01 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (bản gốc);
(12). 01 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có);
(13). 01 Giấy xác nhận thâm niên công tác nếu là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
(14). 01 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện hoặc trung tâm y tế còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
(15). 01 Bản sao các công trình khoa học đã công bố (nếu có).

Ghi chú: Thí sinh cần mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Văn bằng của thí sinh người nước ngoài phải bổ sung được hợp thức hóa lãnh sự hoặc được Trường gửi bằng văn bản đề nghị đại học cấp văn bằng của thí sinh nước ngoài thực hiện hậu kiểm/kiểm tra. Nhà trường không hoàn trả hồ sơ sau khi nộp.

Đăng ký